Preskočiť na obsah
Domů » Ako sa učiť

Ako sa učiť

Keď si kúpite kurz, vytvorte si účet na stránke audioacademy.eu, na ktorej sa Vám, ihned po kúpení
kurzu, zobrazia zvukové stopy vo formáte mp3. Stiahnite si ich do mobilného telefónu alebo iného
zariadenia, kde ich môžete počúvať, skriptá ku kurzu si stiahnite na stránke
www.audioacademyeu.eu v časti Skriptá na stiahnutie..

Vyberte si lekciu, ktorú si chcete osvojiť – možno v najbližších dňoch očakávate návštevu a
chceli by ste povedať niekoľko zvorilostných viet. Začnite teda skôr pozdravmi ako
cestovaním.

Vystrihnite si obojstranné kartičky a rozdeľte ich na slová a vety – slová dajte na jednu kôpku
a vety na druhú.

Niekoľkokrát si vypočujte stopu 1 a stopu 2 a potom si prechádzajte kartičky so slovíčkami,
kým si ich neosvojíte. Ak ste úplný začiatočník, vypočujte si skladby 1 a 2 s textom zo skrípt a
napíšte si výslovnosť na kartičky. Počúvajte raz alebo dvakrát denne a dvakrát denne si
precvičujte slová na kartičkách.

Vypočujte si aspoň raz stopy 3 a 4, na ktorých počujete slovo, za ktorým nasleduje veta, ktorá
obsahuje toto slovo v kontexte. Začnite opäť s verziou z cudzieho jazyka do slovenčiny a keď
porozumiete všetkým slovám a vetám, prejdite na verziu zo slovenčiny do cudzieho jazyka.

Najviac času venujte samotným vetám. Precvičte si vety aj pomocou kartičiek. Rozumiete
anglickej vete akôr ako zaznie slovenský preklad? Dokážete preložiť slovenskú vetu prv než
zaznie anglický preklad? Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, gratulujeme vám, máte
otvorenú cestu k ďalšej lekcii..

Zaznamenajte si ukončenie každého cvičenia a učiva do plánu výučby. Kedy ste konkrétnu
lekciu zvládli? Vtedy, keď preložíte vety v stope 6 zo slovenčiny do angličtiny, bez přílišného
premýšľania

Nezabúdajme, že opakovanie je matkou múdrosti. Preto si napríklad raz za mesiac zopakujte
učivo, ktoré ste sa už naučili, buď na kartičkách, alebo si ho znovu vypočujte. Najlepšie však
je, ak tieto slová a vety použijete v priamej komunikácii, buď písomnej, alebo najlepšie
ústnej. Tak sa pamätajú najlepšie!