Przejdź do treści
Strona główna » Kontakt » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W skrócie…

Doceniamy Twoją uczynność i prywatność. Nie handlujemy danymi osobowymi, które zbieramy od Ciebie. Dane osobowe są nam potrzebne wyłącznie do realizacji umowy – informacji o postępach w realizacji zamówienia i komunikacji między nami.

Nie przyjaźnimy się ze spamem – naprawdę nie powinieneś się go po nas spodziewać. Co najwyżej zapytamy Cię o Twoje zadowolenie z naszych usług, lub od czasu do czasu pozwolimy sobie wysłać Ci ofertę na nasze nowe produkty (jeśli Ci to przeszkadza, możesz oczywiście wypisać się z naszej listy mailingowej). I to wszystko…

Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia

 • Imię i nazwisko – Daj nam znać, jak się z Tobą skontaktować
 • Pełny adres pocztowy – na wypadek, gdybyście chcieli, aby kursy zostały wysłane do Was na jednym z nośników.
 • Numer telefonu – w przypadku rozbieżności i szybkiego kontaktu
 • Adres e-mail – wymagany do zalogowania się do administracji oraz do pobrania zakupionych kursów

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub prawną, wymagane są następujące informacje:

 • Nazwa firmy
 • Pełny adres pocztowy
 • ID
 • Telefon
 • E-mail

I to jest właśnie to. To wszystko, co jest nam potrzebne do zamówienia i komunikacji z Tobą. Jeśli chcesz poznać pełny zakres swoich danych osobowych, zaloguj się do interfejsu administracyjnego (dane do logowania otrzymałeś przy rejestracji lub przy realizacji pierwszego zamówienia.

Przetwarzamy dane osobowe w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).

Kto przetwarza Twoje dane osobowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka o numerze identyfikacyjnym 61951404 z siedzibą przy Malá strana 86, 74285 Vřesina.

Dane kontaktowe administratora:

 • Adres. Tomáš Dvořáček, Malá strana 86, 74285 Vřesina
 • E-mail: eshop@audioacademyeu.eu
 • Telefon: +420 603 591 994

Prawny powód przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy, tj. dostarczenia i realizacji zamówionego towaru, konsultacji i porad. Dane osobowe, o które prosimy są niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a operatorem.

Będziemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do oceny Twojego zadowolenia z naszych usług na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

Nie ma z naszej strony zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, w tym profilowania na podstawie art. 22 rozporządzenia.

Okres przechowywania / przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania skutków praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jednak nie dłużej niż przez okres przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zakres przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy tylko te dane, które są ściśle niezbędne do wykonania umowy – imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.

W razie potrzeby poprosimy Cię o numer konta, na który dokonamy zwrotu środków.

Inni odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty trzecie. Czyli firmy, które świadczą nam usługi transportowe, finansowe lub programowe. Wszystko na podstawie umowy zawartej między nami a Tobą.

Te firmy to:

 • GoPay s.r.o. (usługi finansowe) ID 26046768
 • Smartsupp.com s.r.o. (komunikacja on-line – chat) Numer identyfikacyjny 03668681
 • Heuréka Shopping s.r.o. (usługa zweryfikowana przez klientów) – Nr ID 02387727
 • Seznam.cz, a. s. (ocena użytkowników sklepów) – ID 26168685

„Określamy Państwa zadowolenie z zakupu za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Verified Customers (Heuréka.cz) i Reviews (Zboží.cz), w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Są one wysyłane do Państwa przy każdym zakupie u nas, chyba że odmówią Państwo ich otrzymania zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani Klienci odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na stwierdzeniu Państwa zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. W celu wysyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji na rynku korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, który jest operatorem portali Heureka.cz i Zboží.cz; w tych celach możemy przekazać mu informacje o zakupionych przez Państwa towarach oraz Państwa adres e-mail. W przypadku wysyłania ankiet mailowych Twoje dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim na ich własne potrzeby. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet mailowych w ramach programu Weryfikacji i Oceny Klientów poprzez rezygnację z wysłania ankiety w ostatnim kroku zamówienia, a także poprzez skorzystanie z linku w mailu z ankietą. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już wysyłać Ci kwestionariusza.”

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do innej organizacji międzynarodowej.

Używamy plików cookies w celu poprawy jakości naszych usług, personalizacji oferty, zbierania anonimowych danych oraz w celach analitycznych. Przetwarzanie plików cookies może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionej przyczyny – prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dawniej zwanego również „Rozporządzeniem”).

Korzystając z naszego sklepu internetowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii…

Prawa osób, których dane dotyczą – Twoje prawa:

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia – lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo żądać od administratora informacji o celu przetwarzania danych osobowych, kategorii, zakresie oraz wszelkich dostępnych informacji o źródle i zamierzonym czasie przetwarzania.

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych

Administrator jest zobowiązany do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki; przysługuje Pani/Panu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli podano jedną z następujących przyczyn:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
 • osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane i nie ma dalszej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa czeskiego;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie zgody dziecka…

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawdziwości danych osobowych przez okres niezbędny administratorowi do zweryfikowania prawdziwości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu

Prawo to dotyczy Twoich danych osobowych, które są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku mają Państwo prawo odmówić wykorzystania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do odzyskania swoich danych osobowych, które przekazali Państwo administratorowi i przeniesienia ich do innego administratora, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan możliwość m.in. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych.

Podanie tych danych jest jednak wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, a bez ich podania umowa nie może być zawarta i wykonana.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.